ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ

Η σελίδα αυτή αποτελεί ένα βήμα ενημέρωσης, συζήτησης και προβληματισμού των δικηγόρων της επαρχίας και όχι μόνο, για όσα τους απασχολούν επαγγελματικά και άλλα...

Πέμπτη, 9 Φεβρουαρίου 2017

Κοινή επιστολή διαμαρτυρίας Ενώσεων Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Θεσσαλονίκης - Πειραιά - Ρόδου για το διαγωνισμό πλήρωσης θέσεων δικαστικών υπαλλήλων

Θέμα: Πρόσληψη προσωπικού για την πλήρωση 404 κενών οργανικών θέσεων δικαστικών υπαλλήλων ΠΕ για τις ανάγκες Δικαστηρίων και Δικαστικών Υπηρεσιών της χώρας, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 1Κ/2017 προκήρυξη του ΑΣΕΠ.
Της Ένωσης Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Θεσσαλονίκης
Του Συλλόγου Νέων και Ασκουμένων Δικηγόρων Πειραιά
Της Ένωσης Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Ρόδου
Προς: 
Τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κ. Στ. Κοντονή.
Τον Αν. Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, κα. Ο. Γεροβασίλη.
Κοινοποίηση: Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού.
Αξιότιμε κ. Υπουργέ,
Σύμφωνα με την υπ’ αρ. 1Κ/2017 (ΦΕΚ 1/23-1-2017, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) προκήρυξη του ΑΣΕΠ που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τετρακοσίων τεσσάρων (404) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Δικαστήρια και Δικαστικές Υπηρεσίες της χώρας), απαιτούμενα προσόντα για την συμμετοχή των υποψηφίων είναι σειρά πτυχίων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, νομικής ή άλλης σχολής σχετικής με την δημόσια διοίκηση, τα οποία απαριθμούνται περιοριστικά. Σχετικά μάλιστα με το ζήτημα είχαμε αποστείλει κοινό αίτημα ήδη από τις 20-1-2016, στο πνεύμα του οποίου κινείται η προκήρυξη όπως τελικώς δημοσιεύθηκε.
Με έκπληξη ωστόσο ενημερωθήκαμε ότι ο Υπ. Δικαιοσύνης εισηγήθηκε προς το ΑΣΕΠ την τροποποίηση της ήδη δημοσιευθείσας προκήρυξης, και μάλιστα μόλις δύο ημέρες πριν από την ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων. Με την μορφή που προτείνεται οι υποψήφιοι νομικής όχι μόνο δεν έχουν κανένα πλεονέκτημα στο συγκεκριμένο διαγωνισμό, ο οποίος αφορά θέσεις άμεσα συναφείς με τις σπουδές τους, αλλά αντίθετα ουσιαστικά έρχονται σε δυσμενέστερη θέση.
Δεδομένων των αρμοδιοτήτων των δικαστικών υπαλλήλων, των σύνθετων διαδικασιών που καλούνται να χειριστούν και ιδίως των μεταβολών που επιφέρουν οι πρόσφατες νομοθετικές αλλαγές, ιδίως στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και τα Υπερχρεωμένα Φυσικά Πρόσωπα που εντείνουν τον ελεγκτικό ρόλο και την λειτουργία των γραμματέων των δικαστηρίων της χώρας, είναι προφανής η ανάγκη επαρκών συναφούς εμπειρίας και επιστημονικών γνώσεων. Ως εκ τούτου, όπως άλλωστε ήδη έχουν υπογραμμίσει και οι εν ενεργεία δικαστικοί υπάλληλοι δια των συνδικαλιστικών τους οργάνων, καθίσταται αναγκαία για την αποτελεσματικότερη λειτουργία της Δικαιοσύνης και την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, η πρόσληψη προσώπων κατόχων πτυχίου Νομικής Σχολής.
Περαιτέρω, σας είναι ήδη γνωστές οι συνθήκες άσκησης του δικηγορικού λειτουργήματος κατά τα τελευταία έτη, δεδομένης της οικονομικής κρίσης και των υιοθετούμενων μέτρων λιτότητας. Οι συνθήκες αυτές είναι ακόμα δυσκολότερες για τους νέους δικηγόρους που αναλαμβάνουν την πρωτοβουλία να ξεκινήσουν ανεξάρτητη επαγγελματική δραστηριότητα. Για τον λόγο αυτό οι λειτουργικές ανάγκες της Δικαιοσύνης είναι δυνατό να καλυφθούν με ήδη έμπειρο προσωπικό με επαρκή επιστημονική κατάρτιση, δίνοντας θέσεις εργασίας σε νέους νομικούς, την στιγμή που το δικηγορικό επάγγελμα αδυνατεί να τους απορροφήσει.
Για τους λόγους αυτούς αιτούμαστε τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα από την 1Κ/2017 προκήρυξη για την κάλυψη των ανωτέρω περιγραφόμενων θέσεων να παραμείνουν ως έχει ήδη δημοσιευθεί ΦΕΚ 1/23-1-2017, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ.
Σε κάθε περίπτωση, αιτούμαστε τα πτυχία νομικής να δίνουν μεγαλύτερη μοριοδότηση στους υποψηφίους του συγκεκριμένου διαγωνισμού.
Η ρύθμιση αυτή αναμφίβολα θα συμβάλλει στην κάλυψη των τρεχουσών αναγκών των δικαστηρίων της χώρας, την αποτελεσματικότερη λειτουργία της Δικαιοσύνης και την βελτίωση των υπηρεσιών των δικαστηρίων της χώρας, μέσω της πρόσληψης προσωπικού ήδη εξοικειωμένου με τις διαδικασίες και την ύλη υποθέσεων στις οποίες πρόκειται να απασχοληθεί.
Στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση ή διευκρίνιση.
ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ ΤΗΣ ΕΑΝΔιΘ
Ο Πρόεδρος…………………………….Η Γραμματέας
Μιχάλης Μήττας………………………..Στέφανος Κρεμέτης
ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ ΤΟΥ ΣΝΑΔΠ
Ο Πρόεδρος………………………Ο Γεν. Γραμματέας
Απόστολος Κόντος……………………Διονύσιος Πλέσσας
ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ ΤΗΣ ΕΝΑΔιΡ
Η Πρόεδρος……………………..Ο Γραμματέας
Χρυσή Χρυσοχού………………………Μάνος Τεχνίτης

ΠΗΓΗ: http://eandith.gr/

Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου 2017

Αποφάσεις Ολομέλειας Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος: Αιτήσεις ακυρώσεως κατά του ασφαλιστικού νόμου-Συναινετικά διαζύγια-POS

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΩΝ
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
                                        ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

                                                           Αθήνα, 4/2/2017


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ 4.2.2017

Η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας, που συνεδρίασε το Σάββατο, 4 Φεβρουαρίου 2017 στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις:
1. Ασφαλιστικό
α) Η Ολομέλεια των Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας, στη συνεδρίαση της 4.2.2017, αποφάσισε να ασκηθεί από όλους τους Δικηγορικούς Συλλόγους της χώρας αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας κατά των διοικητικών πράξεων που εκδόθηκαν κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ασφαλιστικού νόμου, και συγκεκριμένα κατά των εξής διοικητικών πράξεων:
Α) της με αριθμ. 61502/3399/30-12-2016 Υπουργικής απόφασης για τον υπολογισμό της βάσης υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών αυτοαπασχολούμενων και ελεύθερων επαγγελματιών από 1-1-2017,
Β) της με αριθμ. 60298/1472/23-12-2016 Υπουργικής απόφασης για την προθεσμία καταβολής από 1-1-2017 των ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένων, ελεύθερων επαγγελματιών κλπ. οι οποίοι έως την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016 υπάγονταν στην ασφάλιση του ΕΤΑΑ,
Γ) της υπ’ αριθ. 59522/2205/30-12-2016 (ΦΕΚ Β 4486) απόφασης της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Κανονισμός Οικονομικής Οργάνωσης και Λογιστικής Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ)»,
Δ) της με αριθμ. Δ9/56379/14950/28-12-2016 Υπουργικής απόφασης για τον διορισμό Δ/ντή , Υποδ/ντων, Προέδρου και μελών στο Δ.Σ του ΕΦΚΑ.
Με τις αιτήσεις ακυρώσεως θα προβληθεί η αντισυνταγματικότητα του ασφαλιστικού νόμου ν. 4387/2016, σε ό,τι αφορά την εισφοροδοτική επιβάρυνση των δικηγόρων.
Στην σχετική ομάδα εργασίας που θα εκπονήσει το δικόγραφο της αιτήσεως ακυρώσεως συμμετέχουν ο Πρόεδρος της Ολομέλειας των Προέδρων των  Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας και Πρόεδρος του ΔΣΑ, Βασίλης Αλεξανδρής, η  Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Ιωαννίνων, Αναστασία Γιογλή, οι Καθηγητές Πανεπιστημίου και δικηγόροι, Φίλιππος Σπυρόπουλος, Ξενοφώντας Κοντιάδης,  Γιώργος Γεραπετρίτης, Πατρίνα Παπαρρηγόπουλου  καθώς και οι δικηγόροι Σωτήρης Αθανασίου, Αθηνά Πετρόγλου και Διονύσης Ρίζος.
Η Επιτροπή θα συντάξει παράλληλα υπόδειγμα ατομικών προσφυγών, που θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι συνάδελφοι.
β) Επειδή η τυχόν καταβολή ασφαλιστικών εισφορών χωρίς επιφύλαξη των ασφαλισμένων θα μπορούσε να εκληφθεί  ως σιωπηρή αποδοχή  της ασφαλιστικής οφειλής, έχει καταρτιστεί σχέδιο δήλωσης επιφύλαξης, η οποία πρέπει να κοινοποιείται προ της καταβολής, επί αποδείξει, στον ΕΦΚΑ .
Το περιεχόμενο της δηλώσεως έχει ως εξής:

«Προς τον Ε.Φ.Κ.Α.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, ασφαλισμένος στον ΕΦΚΑ, με ΑΜΚΑ …….…, δια της παρούσης δηλώνω ότι οι προκαταβολές ασφαλιστικών εισφορών, στις οποίες προβαίνω από 1.1.2017 και εφεξής, δια της παρακράτησης 20% επί των γραμματίων προείσπραξης των Δικηγορικών Συλλόγων, καθώς και οι μηνιαίες καταβολές ασφαλιστικών εισφορών, στις οποίες προβαίνω από 1.1.2017 και εφεξής, δυνάμει των ατομικών ειδοποιήσεων που μου κοινοποιούνται, γίνονται με τη ρητή επιφύλαξη ασκήσεως κάθε νομίμου δικαιώματός μου, και ιδίως της διοικητικής ή/και δικαστικής αμφισβήτησης και προσβολής όλων των σχετικών πράξεων, είτε προσωρινών, είτε οριστικών. Σε καμία περίπτωση η όποια καταβολή εκ μέρους μου, με οποιοδήποτε τρόπο και αν γίνεται, δεν συνιστά αναγνώριση χρέους ή αποδοχή των εκδοθεισών πράξεων και οφειλών.

Τόπος, Ημερομηνία
Ο Δηλών»
2. Συναινετικά Διαζύγια
Σε ό,τι αφορά την δημόσια δεδηλωμένη πρόθεση του Υπουργού Δικαιοσύνης να αφαιρέσει από την δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων την έκδοση των συναινετικών διαζυγίων η  Ολομέλεια των Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας δηλώνει την ομόθυμη και απερίφραστη αντίθεσή της στον ως άνω κυβερνητικό σχεδιασμό για τους ακόλουθους λόγους:
Παρά το γεγονός ότι προβλέπεται υποχρεωτική παράσταση δικηγόρων και επομένως δεν τίθεται θέμα αφαίρεσης δικηγορικής ύλης, η προωθούμενη από το Υπουργείο Δικαιοσύνης τροποποίηση των διατάξεων για την έκδοση συναινετικού διαζυγίου, ώστε να εκδίδεται από τους συμβολαιογράφους, δημιουργεί τα εξής κρίσιμα νομικά ζητήματα:
1.    Δογματικά ο γάμος δεν είναι απλή σύμβαση. Πρόκειται για ιδιαίτερη σύμβαση, και για το λόγο αυτό η λύση του δεν μπορεί να είναι προσαρμοσμένη σε ένα απλώς συμβατικό πρότυπο.
2.     Η λύση του γάμου με συμβολαιογραφική πράξη καταλήγει σε σύγχυση και πλήρη  σύμπτωση του γάμου με το σύμφωνο συμβίωσης ετεροφύλων. Μάλιστα, το σύμφωνο συμβίωσης καθίσταται ελκυστικότερο διότι επιτρέπει την συμβατική ρύθμιση των συνεπειών,  ιδίως σε ό,τι αφορά τα αποκτήματα. Για το λόγο αυτό γεννάται ζήτημα συνταγματικότητας,  εν σχέσει προς το άρθρο 21 του Συντάγματος.
3.    Η συμβολαιογραφική λύση του γάμου δεν περιβάλλεται από τις εγγυήσεις της δικαστικής απόφασης, όπως η δημοσιότητα. Εξάλλου, ο αμιγής συμβατικός χαρακτήρας της λύσης  δίνει την ευκαιρία ύπαρξης και επίκλησης ελαττωμάτων της βούλησης, όπως η απειλή ή και η εικονικότητα,  η οποία δεν χωρεί ενώπιον δικαστηρίου.
4.    Αν εκδίδεται το συναινετικό διαζύγιο από συμβολαιογράφο, γεννάται ο κίνδυνος να μην αναγνωρίζεται αυτόματα από άλλες χώρες μέλη της Ε.Ε. ενόψει των διατάξεων του Κανονισμού 2201/2003, στα άρθρα 1§ 1, 2 § 1, 3 § 1, 4, 21 § 1 και την αιτιολογική σκέψη 7 του οποίου αναφέρονται οι όροι «δικαστήριο» και «απόφαση».
5.    Η έκδοση συναινετικού διαζυγίου από συμβολαιογράφο, και όχι από Δικαστήριο, θέτει ζήτημα μη συμβατότητας με τα άρθρα 26 § 3, 94 § 1,2 και 96 § 1 του Συντάγματος
6.    Παραμένει αδιευκρίνιστη η δυνατότητα προσβολής της συμβολαιογραφικής πράξης όταν υπάρχουν ελαττώματα στη βούληση των συζύγων. Αντιθέτως, στην περίπτωση δικαστικής απόφασης είναι σαφές ότι μπορεί να ανατραπεί με την άσκηση έφεσης.
7.    Δεν είναι σαφές σε ποια αρχή και με ποια διαδικασία θα γίνεται παραίτηση από τα ένδικα μέσα και θα εκδίδεται πιστοποιητικό τελεσιδικίας ή αμετακλήτου ή πιστοποιητικό ότι λύθηκε ή ότι δεν λύθηκε ένας γάμος.
8.    Επισημαίνεται, τέλος, ότι η διεθνής τάση είναι η συγκρότηση ειδικών οικογενειακών δικαστηρίων με αρμοδιότητα για όλα τα θέματα της οικογένειας και όχι η αφαίρεση των οικογενειακών διαφορών από τα δικαστήρια.
Κατόπιν αυτών είναι εμφανές ότι τίθεται ζήτημα αντισυνταγματικότητας της προωθούμενης ρύθμισης, αντίθεσης με το ενωσιακό κεκτημένο ενώ, επιπροσθέτως, εγείρονται σοβαρά δικαιοπολιτικά, ουσιαστικά και διαδικαστικά ζητήματα, που δεν επιτρέπουν τη νομοθέτηση στην κατεύθυνση που εξαγγέλθηκε.
3. Τοποθέτηση POS στα δικηγορικά γραφεία
Με τον ν. 4446/2016 (Φ.Ε.Κ. Α' 240/22.12.2016) [άρθρα 62 επ.] καθιερώνεται η υποχρεωτική αποδοχή μέσων πληρωμής με κάρτα από καταναλωτές. Προβλέπεται ότι αρχικά θα καθοριστούν με ΚΥΑ ορισμένοι κλάδοι επιχειρήσεων που θα υπαχθούν στη ρύθμιση, ενώ στη συνέχεια το μέτρο θα επεκταθεί σταδιακά στο σύνολο των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελληνική επικράτεια. Συγκεκριμένα, με την παρ. 3 του άρθρου 65 του ως άνω νόμου προβλέπεται μεταξύ άλλων, πως θα καθοριστούν με Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και  Οικονομικών, οι υπόχρεοι συμμόρφωσης, βάσει των κύριων Κ.Α.Δ,  η προθεσμία συμμόρφωσής τους, οι διαδικασίες και τα δεδομένα παρακολούθησης των τηρούμενων Επαγγελματικών Λογαριασμών στους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών του ν. 3862/2010 καθώς και οι κυρώσεις που θα επιβάλλονται σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις παραπάνω υποχρεώσεις.
Με τον ίδιο νόμο, θεσπίζεται υποχρέωση ενημέρωσης των καταναλωτών αναφορικά με την αποδοχή καρτών και τη διενέργεια ηλεκτρονικών συναλλαγών με τη χρήση μέσων πληρωμής με κάρτα ενώ προβλέπεται συγχρόνως η δυνατότητα προσφυγής των καταναλωτών στις αρμόδιες αρχές (Διεύθυνση Θεσμικών Ρυθμίσεων και Εποπτείας Αγοράς Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή και τα Τμήματα  Εμπορίου των Διευθύνσεων Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας) στις περιπτώσεις παραβάσεων από τις επιχειρήσεις. Συγκεκριμένα, με το άρθρο 66 του ίδιου νόμου προβλέπεται μεταξύ άλλων ότι, οι επιχειρήσεις που αποδέχονται κάρτες πληρωμών υποχρεούνται από την 1η Φεβρουαρίου του 2017 να ενημερώνουν τους καταναλωτές σχετικά με την αποδοχή καρτών και μέσων πληρωμής του συστήματος καρτών πληρωμής, με σαφή τρόπο που να μην επιδέχεται παρερμηνεία και με αναγραφή ευκρινώς της πληροφορίας αυτής «στην είσοδο του καταστήματος και στο ταμείο» καθώς και ότι, σε όσους παραβαίνουν την υποχρέωση αυτή, θα επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψους χιλίων (1.000) ευρώ.
Κατόπιν αυτών, οι δικηγόροι δεν έχουν κατ’ αρχάς υποχρέωση χρήσης POS καθώς δεν έχει εκδοθεί σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση για την ένταξη των δικηγόρων στην υποχρεωτική αποδοχή καρτών μέσω P.O.S.
Περαιτέρω, από την γραμματική διατύπωση της προαναφερθείσας διάταξης  δεν προκύπτει ρητή και ειδική υποχρέωση για τους δικηγόρους να ενημερώνουν από 1 Φεβρουαρίου 2017 για την αποδοχή ή μη των καρτών, με δεδομένο ότι η διάταξη και η σχετική εγκύκλιος αναφέρονται σε αναγραφή των σχετικών πληροφοριών «στην είσοδο του καταστήματος και στο ταμείο», ενώ είναι γνωστό ότι οι δικηγόροι δραστηριοποιούνται σε δικηγορικά γραφεία και όχι σε εμπορικά καταστήματα με ταμείο.

Σάββατο, 4 Φεβρουαρίου 2017

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 4-2-2017

ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Αναμονή για έναρξη.
Επι 63 προέδρων παρόντες 46 πρόεδροι και 4 εκπρόσωποι.
Έναρξη
Ενημέρωση επί των αιτήσεων ακυρώσεων κατά του ασφαλιστικού
Ενημέρωση επί συναινετικών διαζυγίων και επιτροπών κοκκινων δανείων
Ενημερωση για μηχανηματα pos
Ενημερωση για ασφαλιστικα 2016
Ουρές για όλο το έτος μπορούν να επικοληθούν, κατά πληροφορίες θα δοθεί παράταση έως την 31-3-2017 και δυνατότητα έως 12 δόσεων χωρίς προσαυξήσεις.
Εγκριση υποβολής αιτήσεων ακυρώσεως ενώπιον του ΣτΕ σύμφωνα με την πρόσκληση.
Αντίθεση στην εκδοση συναινετικών διαζυγίων από συμβολαιογράφους.
Τα pos και η υποχρεωτική αναρτηση πινακίδας δεν αφορούν προς το παρόν τους δικηγόρους
Οικονομικά Ολομέλειας.
Ενημερωση λειτουργίας portalolomeleia για στοιχεία προς ΕΦΚΑ


Τετάρτη, 1 Φεβρουαρίου 2017

ΘΕΜΑΤΑ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΗΣ 4-2-2017

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΩΝ 
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Αθήνα, 31.1.2017
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Παρακαλείσθε να προσέλθετε σε συνεδρίαση της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, στις 4 Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Σάββατο και ώρα 12 το μεσημέρι, στα γραφεία Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (οδός Ακαδημίας, αριθ. 60), με θέματα :
1.                   Γενική ενημέρωση
2.     Ασφαλιστικό : Απoτίμηση – Εξελίξεις – Εγκύκλιοι – Δικαστική αντιμετώπιση του ζητήματος
Ειδικότερα :
α. Λήψη απόφασης για την άσκηση Αίτησης ακύρωσης κατά της με αριθμ. 61502/3399/30-12-2016 Υπουργικής απόφασης για τον υπολογισμό της βάσης υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών αυτοαπασχολούμενων και ελεύθερων επαγγελματιών από 1-1-2017

β. Λήψη απόφασης για την άσκηση Αίτησης ακύρωσης κατά της με αριθμ. 60298/1472/23-12-2016 Υπουργικής απόφασης για την προθεσμία καταβολής από 1-1-2017 των ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένων, ελεύθερων επαγγελματιών κλπ. οι οποίοι έως την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016 υπάγονταν στην ασφάλιση του ΕΤΑΑ

γ. Λήψη απόφασης για την άσκηση Αίτησης ακύρωσης κατά της με αριθμ. Δ9/56379/14950/28-12-2016 Υπουργικής απόφασης για τον διορισμό Δ/ντή , Υποδ/ντων, ορισμό προέδρου και μελών στο Δ.Σ του ΕΦΚΑ.

δ. Λήψη απόφασης για την άσκηση Αίτησης ακύρωσης κατά της υπ’ αριθ. 59522/2205/30-12-2016 ΦΕΚ Β 4486) απόφαση της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής  Αλληλεγγύης «Κανονισμός Οικονομικής Οργάνωσης και Λογιστικής Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ)»,

ε. Λήψη απόφασης επί του αιτήματος του ΕΦΚΑ για χορήγηση δεδομένων από τους δικηγορικούς συλλόγους

στ. Πρακτικά ζητήματα εφαρμογής του ν. 4387/2016, προτάσεις αντιμετώπισης και επίλυσης

3.      Μέτρα για την προώθηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών (άρθρα 62 επ. του ν. 4446/2016) Ενημέρωση

4.      Διοργάνωση Πανελλήνιου Συνεδρίου Δικηγορικών Συλλόγων (άρθρο 136 Κώδικα Δικηγόρων) με θέματα : α. Οι φορολογικές και ασφαλιστικές επιβαρύνσεις του εισοδήματος των δικηγόρων και οι συνέπειές τους,  β. Συνθήκες απονομής δικαιοσύνης.

5.      Οικονομικά Ολομέλειας


                                                                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ


                                                                     ΒΑΣΙΛΗΣ  Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ

Δευτέρα, 30 Ιανουαρίου 2017

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 4-2-2017

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΩΝ 
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Αθήνα, 30.1.2017

   ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
(αλλαγή ημέρας και ώρας) 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Παρακαλείσθε να προσέλθετε σε συνεδρίαση της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, στις 4 Φεβρουαρίου 2017, ημέρα  Σάββατο και ώρα 12 το μεσημέρι, στα γραφεία Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών ( οδός Ακαδημίας, αριθ. 60).
Θα ακολουθήσουν τα θέματα ημερήσιας διάταξης.
   


 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ


                                               ΒΑΣΙΛΗΣ  Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ


Δευτέρα, 23 Ιανουαρίου 2017

Επιστολή της Συντονιστικής Επιτροπής των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος στον υπουργό Δικαιοσύνης, με αίτημα την αναστολή του μέτρου της καταβολής παραβόλων του Ν. 4446/2016, για την αναβολή των υποθέσεων στα πολιτικά και διοικητικά δικαστήρια

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΉ
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

                                                  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
                                                                                           Αθήνα, 22/1/2017
Επιστολή της Συντονιστικής Επιτροπής των Δικηγορικων Συλλόγων Ελλάδος  στον υπουργό Δικαιοσύνης, με αίτημα την αναστολή του μέτρου της καταβολής παραβόλων του Ν. 4446/2016, για την αναβολή των υποθέσεων στα πολιτικά και διοικητικά δικαστήρια.

Τη Δευτέρα 23.1.2017 καλούνται οι διάδικοι, σε περίπτωση που επιθυμούν την αναβολή της υπόθεσής τους στα πολιτικά και διοικητικά δικαστήρια, να καταβάλουν τα προβλεπόμενα παράβολα του ν. 4446/2016.
Ωστόσο, η πρακτική εφαρμογή του μέτρου αυτού δημιουργεί πλείστα όσα ζητήματα, που θα προκαλέσουν κυριολεκτικά χάος στις  δικαστικές αίθουσες και έχουν ήδη εγείρει εύλογα ερωτήματα δικηγόρων και δικαστικών λειτουργών.
Ενδεικτικά αναφέρουμε: Δεν έχει προβλεφθεί δυνατότητα έκδοσης εντύπων παραβόλων, με αποτέλεσμα είτε να απαιτείται η έκδοση του ηλεκτρονικού παραβόλου πριν την προσέλευση των διαδίκων στα δικαστήρια είτε όποιος δε διαθέτει e-banking να υποχρεούται να μεταβεί σε τραπεζικό ίδρυμα προκειμένου να εκδώσει το αντίστοιχο παράβολο, κάτι που είναι πρακτικά αδύνατον.
Επίσης δεν έχει προβλεφθεί – ούτε ηλεκτρονικά - η δυνατότητα έκδοσης από κοινού παραβόλου, ως προβλέπεται στη σχετική διάταξη, αλλά ούτε έχει διευκρινισθεί η τύχη του παραβόλου σε περίπτωση απόρριψης του σχετικού αιτήματος αναβολής, καθώς και άλλα ζητήματα που δεν αναφέρονται εν προκειμένω.
Ως εκ τούτου, προκειμένου να αποφευχθεί η δεδομένη σύγχυση που θα προκληθεί με την εφαρμογή του μέτρου, με προφανή κίνδυνο να απολεσθούν σημαντικά δικονομικά δικαιώματα των διαδίκων, ζητούμε την αναστολή του μέτρου μέχρι την οριστική ρύθμιση όλων των πρακτικών δυσχερειών.
Με τιμή
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΑΣΙΛΗΣ Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ

Σάββατο, 21 Ιανουαρίου 2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΣΑΒΒΑΤΟ 21.1.2017

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Αθήνα,  18.1.2017
Προς
τους κ.κ. Προέδρους
της Συντονιστικής Επιτροπής
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλείσθε να προσέλθετε σε συνεδρίαση της Συντονιστικής Επιτροπής των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, στις 21 Ιανουαρίου 2017, ημέρα Σάββατο και ώρα 12 το μεσημέρι στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών με θέματα:

 1. Ασφαλιστικό: Επιπτώσεις & Αντιμετώπιση
  1. Επιλογή των κανονιστικών & ατομικών πράξεων που πρέπει να προσβληθούν ενώπιον των αρμοδίων διοικητικών δικαστηρίων: ΚΥΑ 61502/3399/30.12.2016 (συσχέτιση των ασφαλιστικών εισφορών με το εισόδημα), ΥΑ Δ9/56379/14950/28.12.201 (Διορισμός Διοικητή, Υποδιοικητών, ορισμός Προέδρου, και μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Φ.Κ.Α.), γραμμάτιο προκαταβολής εισφορών, εκκαθαριστικό ΕΦΚΑ (μηνιαίο ειδοποιητήριο & ετήσιο εκκαθαριστικό), εκκαθαριστικό της Δ.Ο.Υ..
  2. Ουσιαστική επιχειρηματολογία: δημευτικός χαρακτήρας σωρευτικής φορολογικής & εισφοροδοτικής επιβάρυνσης (αντίθεση στα άρθρα 2 παρ. 1, 4 παρ. 1 & 5, 5 παρ. 1, 17, 22, 25 Συντ. στο άρθρο 1 του 1ου ΠΠ ΕΣΔΑ), φορολογικός χαρακτήρας εισφοροδοτικής επιβάρυνσης (αντίθεση στο άρθρο 78 παρ. 1, 2 Συντ.), αόριστη νομοθετική εξουσιοδότηση και ΥΑ χωρίς εξουσιοδοτικό έρεισμα (αντίθεση στο άρθρο 43 παρ. 2 Συντ.)
  3. Συντονισμός με άλλους επιστημονικούς και συλλογικούς φορείς που έχουν εξαγγείλει ή θα επιδιώξουν δικαστική προσβολή του ασφαλιστικού.
  4. Απάντηση στο αίτημα του ΕΦΚΑ για χορήγηση στοιχείων για την παρακράτηση εισφοράς 20% στα γραμμάτια προς τον σκοπό συμψηφισμού με τις οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές.
  5. Ενημέρωση συναδέλφων για πρακτικά ζητήματα εφαρμογής του ν. 4387/2016.
Εισηγήτρια: Αναστασία Γιογλή, Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Ιωαννίνων.

 1. Εκκρεμότητες ενόψει κωλυμάτων εκλογιμότητας κατά τον Κώδικα Δικηγόρων.
Εισηγητής : Γεώργιος Σταματογιάννης, Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς

 1. Γραφείο Στρατιωτικού Νομικού Συμβούλου
Εισηγητής : Γεώργιος Σταματογιάννης, Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς

 1. Διακοπές συνεδριάσεων πολιτικών δικαστηρίων.
Εισηγητής : Γεώργιος Σταματογιάννης, Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς

Θα ακολουθήσουν και άλλα θέματα.

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ


 ΒΑΣΙΛΗΣ Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ

Σάββατο, 14 Ιανουαρίου 2017

Επιστολή Προέδρου ΔΣΑ Β. Αλεξανδρή προς τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, για τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

                                        ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
                                                                       Αθήνα, 12/1/2017

Επιστολή Προέδρου ΔΣΑ Β. Αλεξανδρή προς τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, για τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών

Ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών Β. Αλεξανδρής απέστειλε στον  Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης  Δημ. Παπαδημητρίου, επιστολή  με αφορμή πληροφορίες που δεν έχουν μέχρι στιγμής διαψευσθεί και σύμφωνα με τις οποίες, η νομοθετική πρωτοβουλία της Κυβέρνησης για τον «Εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών» εξαιρεί από το ρυθμιστικό της πεδίο τους δικηγόρους, αφού, ως προϋπόθεση  υπαγωγής των φυσικών προσώπων στον εξωδικαστικό  μηχανισμό, φέρεται να τίθεται η πτωχευτική τους ικανότητα
Ο κ Αλεξανδρής τονίζει στην επιστολή, ότι η εξαίρεση των επιτηδευματιών (ατομικών επιχειρήσεων) που εκ του νόμου δεν διαθέτουν πτωχευτική ικανότητα, όπως οι δικηγόροι, από την διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης συνιστά αδικαιολόγητη διάκριση σε βάρος τους, καθώς παραβιάζει την συνταγματική αρχή της ίσης μεταχείρισης.
Ακολουθεί η επιστολή του Προέδρου του ΔΣΑ:
Προς
Τον Υπουργό, Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης
κ. Δημ. Παπαδημητρίου
Νίκης 5-7, Αθήνα

Κύριε Υπουργέ,

Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, και δεν έχουν μέχρι στιγμής διαψευστεί, η νομοθετική πρωτοβουλία της Κυβέρνησης για τον «Εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών» εξαιρεί από το ρυθμιστικό της πεδίο τους δικηγόρους. Συγκεκριμένα, ως προϋπόθεση  υπαγωγής των φυσικών προσώπων στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών φέρεται να τίθεται η πτωχευτική τους ικανότητα. Κατ’ αποτέλεσμα εξαιρούνται φυσικά πρόσωπα, που αντιμετωπίζονται μεν φορολογικώς ως επιτηδευματίες (ατομικές επιχειρήσεις), πλην όμως δεν διαθέτουν εμπορική ιδιότητα, όπως οι δικηγόροι. Η εξαίρεση αυτή είναι αδικαιολόγητη, καθ’ όσον:
α. Στο πεδίο εφαρμογής του νέου νόμου θα υπάγονται εν δυνάμει όλες οι οφειλές, είτε αυτές προέρχονται από επιχειρηματική δραστηριότητα, είτε όχι. Δεν σκοπείται δηλ. η ρύθμιση μόνο των εμπορικών χρεών, αλλά του συνόλου των χρεών του οφειλέτη. Συνεπώς, δεν δικαιολογείται η εξαίρεση των οφειλών των προσώπων που δεν διαθέτουν πτωχευτική ικανότητα. Εξάλλου, η μη δυνατότητα ή ο αποκλεισμός των δικηγόρων να κάνουν χρήση του «εξωδικαστικού μηχανισμού» θα έχει ως πιθανή συνέπεια να καθίσταται αδύνατη η ρύθμιση απαιτήσεων, οι οποίες εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του ν. 3869/2010 (π.χ. αν έχουν αναληφθεί ή βεβαιωθεί το τελευταίο έτος πριν την κατάθεση της αίτησης της παραγράφου 1 του άρθρου 4, εάν συνίστανται σε διοικητικά πρόστιμα ή χρηματικές ποινές κ.λπ.).
β. Κατά την συνεχιζόμενη ρύθμιση αποκλείεται η κατάθεση αίτησης εξωδικαστικής ρύθμισης, όταν ο οφειλέτης έχει υποβάλει προηγούμενη αίτηση για υπαγωγή στον ν. 3869/2010 ή έχει εκδοθεί σχετική δικαστική απόφαση. Όμως η δυνατότητα υπαγωγής στον ν. 3869/2010 των προσώπων, που δεν διαθέτουν πτωχευτική ικανότητα, δεν δικαιολογεί την εξαίρεσή τους από την δυνατότητα εξωδικαστικής ρύθμισης.
γ. Η διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης ερείδεται πρωτίστως στην ιδιωτική αυτονομία των συμμετεχόντων, καθώς, εφόσον τελεσφορήσει η διαπραγμάτευση και σχηματιστεί η αναγκαία πλειοψηφία των πιστωτών, καταρτίζεται σύμβαση αναδιάρθρωσης των οφειλών. Επομένως, η ως άνω νέα διαδικασία έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά από εκείνη του ν. 3869/2010, όπου προέχον στοιχείο είναι η δικαστική ρύθμιση των χρεών.  Εξάλλου, η υπάρχουσα δυνατότητα προδικαστικού συμβιβασμού του ν. 3869/2010 (εκτός από τη δικαστική ρύθμιση) δεν είναι βέβαιο ότι προσφέρει τα ίδια πλεονεκτήματα με τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό (για τον οποίο δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί ούτε η διάρκεια της ρύθμισης, ούτε οι συνέπειες σε περίπτωση μη τήρησης αυτής).
δ. Οι προϋποθέσεις υπαγωγής στην διαδικασία του ν. 3869/2010 και του Εξωδικαστικού Μηχανισμού διαφέρουν ουσιωδώς. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 3869/2010 προϋπόθεση υπαγωγής στο νόμο είναι η περιέλευση του αιτούντος σε μόνιμη και γενική αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών του. Αντιθέτως, με βάση τον ΠτΚ, αίτηση πτώχευσης μπορεί να κατατεθεί από τον οφειλέτη και σε περίπτωση επαπειλούμενης αδυναμίας πληρωμής και - όλως προσφάτως με το ν. 4446/2016 - σε περίπτωση απλής πιθανότητας αφερεγγυότητας. Συνεπώς, εφόσον  και η προωθούμενη ρύθμιση για τον εξωδικαστικό μηχανισμό θέτει ανάλογες με τον ΠτΚ πιο ευνοϊκές προϋποθέσεις υπαγωγής, ή δεν θέτει καθόλου τέτοιες προϋποθέσεις, θα αποκλείονται οι δικηγόροι από το ευνοϊκότερο πλαίσιο του «Εξωδικαστικού Μηχανισμού».
ε. Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, η εξαίρεση των επιτηδευματιών (ατομικών επιχειρήσεων) που εκ του νόμου δεν διαθέτουν πτωχευτική ικανότητα, όπως οι δικηγόροι, από την διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης συνιστά αδικαιολόγητη διάκριση σε βάρος τους. Παραβιάζει την συνταγματική αρχή της ίσης μεταχείρισης (Συντ. 4 παρ. 1), η οποία σε ό,τι αφορά μεν τις οφειλές προς το Δημόσιο και του ΦΚΑ εφαρμόζεται άμεσα, σε ό,τι αφορά δε τις ιδιωτικές απαιτήσεις τριτενεργεί (Συντ. 25). 
1.        Η πρόβλεψη προαιρετικής εκπροσώπησης των οφειλετών και των πιστωτών από δικηγόρο παραγνωρίζει τη σημασία του έργου του δικηγόρου και την ουσιώδη συνεισφορά του στη διαδικασία. Επισημαίνεται ότι η συμμετοχή του δικηγόρου είναι                      α) διασφαλιστική της ιδιωτικής αυτονομίας των μερών, και          β) εξισορροπητική της μεταξύ τους διαπραγματευτικής ανισότητας.
Η υποχρεωτική παράσταση – τουλάχιστον από την πλευρά του οφειλέτη - διασφαλίζει την τήρηση των απαιτήσεων του νόμου, την τύποις ορθή συμπλήρωση της αίτησης για εξωδικαστική ρύθμιση, την επιτυχή προώθηση της διαπραγμάτευσης και την αποφυγή τυχόν καταχρηστικών ρητρών στη σύμβαση αναδιάρθρωσης. Συνεπώς, αντί να αντιμετωπίζεται η παράσταση του δικηγόρου ως οικονομικό ή διαδικαστικό βάρος της διαδικασίας, πρέπει να αντιμετωπιστεί ως λυδία λίθος της επιτυχούς έκβασης της εξωδικαστικής ρύθμισης. Σε κάθε περίπτωση, η υποχρεωτική παράσταση δικηγόρου μπορεί να συναρτηθεί με το συνολικό ύψος των οφειλών (π.χ. άνω των 5.000 ευρώ).
2.        Τέλος, επισημαίνεται ότι η κατώτατη αμοιβή των συντονιστών (πιστοποιημένων διαμεσολαβητών), οι οποίοι θα έχουν την εποπτεία της εξωδικαστικής διαδικασίας, πρέπει να οριστεί σε ύψος που θα ανταποκρίνεται στην αξία του διαμεσολαβητικού έργου που προσφέρουν οι συντονιστές. 

Ο Πρόεδρος

Βασίλης Ε. Αλεξανδρής

Σάββατο, 7 Ιανουαρίου 2017

Συνέντευξη Προέδρου Δικηγορικού Συλλόγου Δράμας στην εφημερίδα "Ψίθυροι press" 5-1-2017

Αναστάσιος Πούλιος
Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Δράμας
«Μπορεί να μην επιτύχαμε την απόλυτη ανατροπή του ασφαλιστικού, πιστεύω όμως ότι καταδείξαμε την ενότητα του κλάδου και την ικανότητά του να μάχεται δυναμικά, ιδίως όταν θεωρεί ότι βασικά συνταγματικά κατοχυρωμένα δικαιώματά του θίγονται ανεπανόρθωτα» υπογραμμίζει ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Δράμας Αναστάσιος Πούλιος. Αναφέρει ότι η κυβερνητική επιλογή στον τομέα του ασφαλιστικού,  γρήγορα θα αποδειχτεί πλήρως καταστροφική. Τονίζει ότι επιδίωξη της κυβέρνησης είναι η βίαιη μείωση του αριθμού των δικηγόρων και η υπαλληλοποίησή τους. Τέλος εύχεται  το 2017 να αποτελέσει την αφετηρία για την αντιστροφή της πορείας προς την ανάκαμψη και τη πραγμάτωση των ελπίδων και των προσδοκιών όλων μας.

-Κε Πρόεδρε μια χρονιά το 2016 έφυγε. Θα την χαρακτηρίζατε για τους δικηγόρους ως απεργιακή χρονιά;
Κατά το έτος που μόλις έκλεισε, το 2016, είχαμε μία από τις μεγαλύτερες απεργιακές κινητοποιήσεις των τελευταίων δεκαετιών, από τους δικηγόρους σε όλη τη χώρα, ως αντίδραση απέναντι στο σχεδιασμό του νέου ασφαλιστικού νομοσχεδίου που επεξεργαζόταν η κυβέρνηση και που παρά τις εξαγγελίες της για γρήγορη ψήφισή του, εντός μάλιστα των πρώτων δύο μηνών του έτους, εισήγαγε στη Βουλή και ψήφισε τελικά το Μάιο. Ήταν λοιπόν ένα έτος κατά το οποίο οι δικηγόροι, επιδεικνύοντας πρωτοφανή συνοχή και αγωνιστικότητα, σε μια περίοδο μάλιστα έντονης οικονομικής κρίσης, έδωσαν μία πολύμηνη μάχη, από ένα σημείο και μετά μόνοι τους, αφού όλοι οι υπόλοιπες κοινωνικές ομάδες και επαγγελματίες που ξεκίνησαν αγωνιστικές κινητοποιήσεις, γρήγορα επέστρεψαν στις εργασίες τους.

-Τελικά πετύχατε κάτι από την πολύμηνη απεργιακή σας κινητοποίηση;
Η πολύμηνη αυτή απεργιακή κινητοποίηση είχε μικρά και επουσιώδη αποτελέσματα, ως προς τον ασφαλιστικό νόμο και τις εξοντωτικές προβλέψεις του για τους επιστήμονες τις χώρας, ιδίως για τους δικηγόρους. Ο τρόπος και ο χρόνος που ξεκίνησε, οι επιλογές της πλειοψηφίας της συνδικαλιστικής ηγεσίας μας, η έλλειψη ευελιξίας στις κρίσιμες στιγμές του αγώνα, είναι επιγραμματικά κάποια από τα σημεία στα οποία θα μπορούσαμε να εστιάσουμε την κριτική μας. Θα πρέπει όμως να παραδεχτούμε ότι μπροστά στις καταστρεπτικές συνέπειες ενός νομοθετήματος που ουσιαστικά εξαφανίζει τον ελεύθερο μαχόμενο δικηγόρο, προς όφελος των μεγάλων δικηγορικών εταιρειών και που γρήγορα θα οδηγήσει μεγάλο αριθμό συναδέλφων στη βίαιη έξοδο από το επάγγελμα, η αντίδραση του δικηγορικού σώματος ήταν, όπως θα έπρεπε να είναι, έντονη και απόλυτη. Μπορεί να μην επιτύχαμε την απόλυτη ανατροπή του ασφαλιστικού, πιστεύω όμως ότι καταδείξαμε την ενότητα του κλάδου και την ικανότητά του να μάχεται δυναμικά, ιδίως όταν θεωρεί ότι βασικά συνταγματικά κατοχυρωμένα δικαιώματά του θίγονται ανεπανόρθωτα.

Η δικαιοσύνη και οι λειτουργοί της, αποτελούν ένα από τους βασικούς πυλώνες της ομαλής λειτουργίας του πολιτεύματός μας
-Πόσο θα επηρεάσουν οι αλλαγές στο ασφαλιστικό την καθημερινότητα των συναδέλφων σας;
Από την 1 Ιανουαρίου οι δικηγόροι, θα πρέπει να καταβάλουν για την κάλυψη των ασφαλιστικών τους εισφορών, σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο 4387/2016 που εισηγήθηκε ο Υπουργός κ. Κατρούγκαλος και ψηφίστηκε από την πλειοψηφία της Βουλής, το 34 % του εισοδήματός τους, δηλαδή 20 % για συνταξιοδοτική ασφάλιση, 6,95 % για υγειονομική περίθαλψη και 7% για επικούρηση. Κάποιες μειώσεις του ποσοστού αυτού, οι οποίες σημειωτέον, θα πρέπει να αναπληρωθούν και να καταβληθούν εντός δεκαπενταετίας από την εφαρμογή του νόμου, μόνο ως ασπιρίνη θα μπορούσαν να νοηθούν. Εάν σε αυτό το εξωπραγματικό ποσοστό, μοναδικό σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, προσθέσουμε και τις φορολογικές υποχρεώσεις που κάθε δικηγόρος πλέον έχει, δηλαδή φορολόγηση 22% από το πρώτο ευρώ, που φτάνει έως το 40 %, ΦΠΑ 24 %, προκαταβολή φόρου, τέλος επιτηδεύματος, τότε φτάνουμε στο ποσοστό του 65 με 70 % του εισοδήματος για την κάλυψη φορολογικών και ασφαλιστικών εισφορών. Με ότι απομένει, ο δικηγόρος θα πρέπει να καλύψει έξοδα γραφείου, ενημέρωση βιβλιοθήκης, συνδρομές σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα, απαραίτητα για την εργασία του και βέβαια ατομικές και οικογενειακές δαπάνες. Όπως γίνεται εύκολα κατανοητό από τον καθένα, οι επιλογές της κυβέρνησης είναι ξεκάθαρες. Επιδίωξη είναι αφενός η βίαιη μείωση του αριθμού των δικηγόρων και αφετέρου η υπαλληλοποίηση του δικηγόρου, όπως ήδη συμβαίνει σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Το πρότυπο του ελεύθερου επαγγελματία, του μαχόμενου δικηγόρου, στις μεγάλες πόλεις έχει ήδη αρχίσει να εξαφανίζεται. Δικηγόροι - υπάλληλοι μεγάλων δικηγορικών εταιρειών, με μισθό 500 ευρώ το μήνα, στην καλύτερη περίπτωση, τείνει να γίνει η συνηθισμένη μορφή άσκησης του επαγγέλματος με ότι συνεπάγεται αυτό για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των πολιτών. Όλα αυτά οδηγούν ουσιαστικά σε δήμευση του εισοδήματος των ανεξάρτητα απασχολούμενων δικηγόρων, τους οποίους και εξαθλιώνουν, φτωχοποιούν και πλήττουν τον πυρήνα του δικαιώματος σεβασμού της περιουσίας και του ελάχιστου ή εύλογου επιπέδου αξιοπρεπούς διαβιώσεως, ανάλογα με το λειτούργημά τους.

-Αλλαγές και στην κοινωνική ασφάλιση με την δημιουργία του ΕΦΚΑ. Ένα ακόμη πείραμα στην κοινωνική ασφάλιση; Υπάρχει προοπτική πλέον;
Παρά την έντονη αντίδραση, κυρίως των ελευθέρων επαγγελματιών, αλλά ιδιαιτέρως των δικηγόρων, οι οποίοι επί έξι μήνες απείχαν από τα καθήκοντά τους, διαμαρτυρόμενοι για την ριζική αναμόρφωση του ασφαλιστικού συστήματος στη χώρα, χωρίς αναλογιστική μελέτη βιωσιμότητας αυτού και χωρίς τη συμμετοχή των άμεσα ενδιαφερόμενων, δηλαδή των ασφαλισμένων, στη διαμόρφωση των αλλαγών, η κυβέρνηση ψήφισε τελικά έναν ασφαλιστικό νόμο που, σε συνδυασμό με τα φορολογικά μέτρα που ισχύουν από 1-1-2017, είναι ξεκάθαρα εξοντωτικός για την πλειοψηφία των Ελλήνων. Η δημιουργία ενός ασφαλιστικού φορέα για όλους τους εργαζόμενους, τον ΕΦΚΑ, είναι επιλογή που γρήγορα θα αποδειχτεί ανεδαφική και πάντως αναποτελεσματική στην αντιμετώπιση του ασφαλιστικού προβλήματος της χώρας. Οι ιδρυτικές διατάξεις του ΕΦΚΑ δημιουργούν αδικαιολόγητες ανισότητες και διακρίσεις σε βάρος των ανεξάρτητα απασχολούμενων σε σχέση με τους έχοντες το ίδιο ή μεγαλύτερο καθαρό εισόδημα εν γένει μισθωτούς και συνταξιούχους, και προβαίνουν σε αναδιανομή του εισοδήματος από τους φτωχότερους στους πλουσιότερους. Περαιτέρω παραβιάζονται οι αρχές της βιωσιμότητας του ασφαλιστικού συστήματος, της εύλογης ανταποδοτικότητας, της αναλογικότητας και του κράτους Δικαίου. Δυστυχώς η κυβερνητική επιλογή στον τομέα του ασφαλιστικού, νομίζω ότι γρήγορα θα αποδειχτεί πλήρως καταστροφική, ενώ οι προσφυγές στα ανώτερα και ανώτατα δικαστήρια της χώρας και από τους δικηγόρους πιστεύω ότι τελικά θα καταργήσουν μεγάλο μέρος από τις ξεκάθαρα αντισυνταγματικές διατάξεις. Ήδη στην Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας έχει συσταθεί επιτροπή η οποία επεξεργάζεται την προσφυγή με κάθε νόμιμο μέσο, ενώπιον των εθνικών και υπερεθνικών δικαστηρίων και οργάνων κατά του ασφαλιστικού νόμου 4387/2016.

-Μεγάλη συζήτηση και για τον αργό ρυθμό απονομής της δικαιοσύνης. Έγινε κάτι σε αυτήν την κατεύθυνση; Τι προτείνουν οι δικηγορικοί σύλλογοι της χώρας;
Η επιτάχυνση στους ρυθμούς απονομής της δικαιοσύνης στη χώρα μας είναι επιδίωξη δεκαετιών και κάθε κυβέρνηση, για να μην πω κάθε Υπουργός Δικαιοσύνης, επιχειρεί με νομοθετήματα να την επιφέρει, χωρίς βέβαια έως σήμερα να έχουμε δει θεαματικά αποτελέσματα. Κατά τη γνώμη μου αυτό είναι απόλυτα φυσικό όταν εμπνευστές των όποιων αλλαγών και τροποποιήσεων των διαδικασιών απονομής της δικαιοσύνης, είναι άνθρωποι που μέσα από γραφεία κάνουν σχέδια επί χάρτου, χωρίς να έχουν οι ίδιοι, ή όσοι τους συμβουλεύουν, επαφή με την καθημερινή πράξη στο χώρο των δικαστηρίων. Οι Δικηγορικοί Σύλλογοι της χώρας έχουν εδώ και έτη προτείνει μέτρα για την γρήγορη διεκπεραίωση των υποθέσεων και την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία της δικαιοσύνης. Δυστυχώς όμως όλες οι μέχρι σήμερα κυβερνήσεις αγνοούν όχι μόνο τους δικηγόρους αλλά και όλους όσους εργάζονται καθημερινά στο χώρο των δικαστηρίων δηλαδή δικαστές και δικαστικούς υπαλλήλους οι οποίοι ζώντας καθημερινά τη λειτουργία της δικαιοσύνης γνωρίζουν τις αδυναμίες και μπορούν να προτείνουν λύσεις. Αντ` αυτού έχουμε την άκριτη εισαγωγή θεσμών από το εξωτερικό, την αποδόμηση της διαδικασίας στα πολιτικά δικαστήρια, προς όφελος δήθεν της επιτάχυνσης της δίκης με το νέο Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και εν γένει τη λήψη μέτρων που όχι μόνο δεν οδηγούν στην ταχεία απονομή της δικαιοσύνης αλλά αντίθετα επιφέρουν την αποδιοργάνωσή της. Εάν π.χ. δεν καλυφθούν τα τεράστια κενά στις οργανικές θέσεις των δικαστικών υπαλλήλων ή δεν προχωρήσει γρήγορα η ψηφιοποίηση των δικαστικών αρχείων και εν γένει η χρήση των νέων τεχνολογιών, θα παραμείνουμε σε επίπεδα δεκαετίας 1970, όταν ακόμη και μη ευρωπαϊκές χώρες έχουν εκσυγχρονιστεί και αντιμετωπίζουν τη δικαιοσύνη και τους λειτουργούς της ως στυλοβάτες της δημοκρατικής λειτουργίας του κράτους. Οι Δικηγορικοί Σύλλογοι της χώρας έχουν ήδη οργανώσει τη διασύνδεσή τους ψηφιακά και περιμένουν την πολιτεία να προχωρήσει κι αυτή ούτως ώστε, όλα τα δικαστήρια της χώρας να συνδεθούν ηλεκτρονικά προκειμένου οι διαδικασίες, να μειωθούν σε αριθμό αλλά και σε χρόνο. Είναι ένα βήμα στη σωστή κατεύθυνση. Πόσο όμως θα πρέπει να περιμένουμε;
Επιδίωξη της κυβέρνησης είναι η βίαιη μείωση του αριθμού των δικηγόρων και η υπαλληλοποίησή τους

-Οι αλλαγές στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας πόσο επηρεάζουν τους πολίτες;
Οι αλλαγές στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας δεν έγιναν ακόμη αντιληπτές από τους πολίτες διότι λόγω της αποχής των δικηγόρων οι νέες διατάξεις ουσιαστικά δεν εφαρμόστηκαν. Δυστυχώς πλέον ο Κώδικας βρίσκεται σε πλήρη εφαρμογή και επιγραμματικά προβλέπει: α) την κατάργηση της εμμάρτυρης απόδειξης στις πολιτικές δίκες, και την πλήρη αλλαγή στη διαδικασία εκδίκασης στα πολιτικά ακροατήρια, η οποία, κατά τη γνώμη όλου του νομικού κόσμου της χώρας, αποτελεί πρακτική όλως αντισυνταγματική και μοναδική σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η οποία έχει ως αποτέλεσμα την κατάργηση της δημοσιότητας και της προφορικότητας της δίκης όπως αυτή προβλέπεται στο Σύνταγμά μας, β) την επιδείνωση της θέσης των οφειλετών και των φορέων πρόνοιας και δημόσιας ασφάλισης προς αποκλειστικό όφελος των τραπεζικών ιδρυμάτων στις διαδικασίες εκτέλεσης κατά οφειλετών και γ) την καθιέρωση παραβόλων υπέρ του Δημοσίου για την πρόσβαση των πολιτών στη Δικαιοσύνη. Από τα παραπάνω άμεση επίδραση στην καθημερινότητα των πολιτών θα έχει κυρίως η σκανδαλώδης εύνοια των τραπεζικών ιδρυμάτων, τα οποία πλέον, σε περίπτωση πλειστηριασμού, θα λαμβάνουν τη μερίδα του λέοντος από τον εκπλειστηριασμό κινητών και ακινήτων, εις βάρος ακόμη και του δημοσίου και των δημόσιων ασφαλιστικών ταμείων που θα έπονται, ενώ τα μέσα αντίδρασης των οφειλετών περιορίζονται. Από την άλλη η καθιέρωση παραβόλων υπέρ του Δημοσίου για την άσκηση αγωγής ή και ενδίκων μέσων (π.χ. έφεσης) ουσιαστικά κωλύει ή και απαγορεύει την πρόσβαση στο αγαθό της δικαιοσύνης στους πολίτες, οι οποίοι θα πρέπει να καταβάλουν αντίτιμο για την άσκηση συνταγματικά κατοχυρωμένου δικαιώματός τους, δηλαδή την επίλυση των προβλημάτων τους από τη Δικαιοσύνη.

-Τι ισχύει αυτήν την στιγμή για τα κόκκινα δάνεια και τους πλειστηριασμούς;
Η προστασία της πρώτης κατοικίας έως την αντικειμενική αξία των 140.000 ευρώ ισχύει έως την 31-12-2017. Δεν υπάρχει καμιά ενημέρωση για τι θα συμβεί το επόμενο χρονικό διάστημα. Από την άλλη υπάρχει μια έντονη φημολογία για την νομοθέτηση κάποιου είδους ρύθμισης των κόκκινων δανείων, η οποία όμως κάτω από τις οικονομικές συνθήκες που βρίσκεται η χώρα δεν νομίζω ότι θα καλύπτει τις προσδοκίες των δανειοληπτών. Ίσως λίγο καλύτερη θα είναι η αντιμετώπιση των επιχειρηματικών δανείων, σε κάθε περίπτωση όμως χρειάζεται εγρήγορση των δανειοληπτών δεδομένου ότι με το νέο Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, όπως σας είπα και πριν, πλέον οι προθεσμίες αντίδρασης κατά των μέτρων εκτέλεσης από τις τράπεζες κυρίως αλλά καιαπότοΔημόσιο, είναι ασφυκτικές και τα μέσα περιορισμένα. Συνεπώς η έγκαιρη αντιμετώπιση των ενεργειών κατά των περιουσιακών δικαιωμάτων κάθε πολίτη είναι απαραίτητη και η άμεση προσφυγή στη δικαιοσύνη σε τέτοιες περιπτώσεις, με την απαραίτητη βοήθεια του δικηγόρου του μπορεί να αποβεί σωτήρια.

- Τελικά κύριε Πρόεδρε ποιες εκτιμάτε ότι θα είναι οι νέες συνθήκες στη δικηγορία και εν γένει στη δικαιοσύνη με την εφαρμογή του νέου ασφαλιστικού κ των αλλαγών μετά τα τελευταία νομοθετήματα;
Με όλα τα παραπάνω δεδομένα είναι ευνόητο ότι το 2017 θα είναι μια δύσκολη χρονιά για όλους μας. Στο χώρο της δικαιοσύνης εάν δεν παρθούν γενναίες αποφάσεις από τους κυβερνώντες, τότε θα συνεχίσει η καθυστέρηση στην απονομή της δικαιοσύνης, οι δυσλειτουργίες των δικαιοδοτικών οργάνων της χώρας και γενικά η στρεβλή λειτουργία μιας από τις τρεις βασικές κρατικές λειτουργίες της δικαστικής. Το έχω πει και το έχω γράψει πολλές φορές, η δικαιοσύνη και οι λειτουργοί της, αποτελούν ένα από τους βασικούς πυλώνες της ομαλής λειτουργίας του πολιτεύματός μας. Εάν δεν υπάρχουν, δεν προσφέρονται τα εχέγγυα που χρειάζονται για την εύρυθμη λειτουργία της δικαιοσύνης τότε το κράτος, η δημοκρατία μας κινδυνεύει σοβαρά και μάλιστα κάτω από τις σημερινές συνθήκες της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης της χώρας ο κίνδυνος πλέον είναι απόλυτος.
Η κυβερνητική επιλογή στον τομέα του ασφαλιστικού, γρήγορα θα αποδειχτεί πλήρως καταστροφική

-Και οι προοπτικές για το 2017 που είναι και έτος εκλογών στους δικηγορικούς συλλόγους;
Λίγο πριν την εκπνοή του 2016, στις 19 Δεκεμβρίου μετά από πρωτοβουλία του συναδέλφου δικηγόρου και βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Κοζάνης κ. Θεοφύλακτου, του Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Σερρών κ. Καρίπογλου και τη δική μου συμβολή, ψηφίστηκε από τη Βουλή, στο Νόμο 4446/2016, διάταξη σύμφωνα με την οποία οι εκλογές των επαγγελματικών σωματείων και εν γένει των φορέων στους οποίους προβλέπεται δικαστικός αντιπρόσωπος, θα γίνονται πλέον από δικηγόρους αντί για τους δικαστές που μέχρι σήμερα είχαν την αποκλειστικότητα στην διενέργεια αυτών. Μετά από πέντε τουλάχιστον έτη κατά τα οποία είχαμε συνεχή μείωση της δικηγορικής ύλης και αμυντική αντιμετώπιση του περιορισμού της εργασίας μας, είναι η πρώτη επιθετική διεκδίκηση η οποία μάλιστα στέφθηκε από επιτυχία, παρά την έντονη αντίδραση των συνδικαλιστικών ενώσεων των δικαστών. Φυσικά η θετική αυτή εξέλιξη δεν λύνει τα προβλήματα, ούτε και είναι ικανή να αντιστρέψει το κλίμα φυγής κυρίως των νέων δικηγόρων. Είναι όμως μια ακτίνα φωτός σε ένα κατασκότεινο περιβάλλον και ταυτόχρονα απόδειξη ότι ο στοχευμένος και οργανωμένος αγώνας μπορεί να έχει αποτέλεσμα. Το Νοέμβριο του 2017 οι δικηγόροι της χώρας θα κληθούν να εκλέξουν τις ηγεσίες τους για την επόμενη τετραετία, δηλαδή τους Προέδρους και τα νέα Διοικητικά Συμβούλια των Δικηγορικών Συλλόγων σύμφωνα με τον Κώδικα Δικηγόρων . Από τον Μάρτιο 2014, όταν εκλέχτηκαν οι σημερινές διοικήσεις, είναι συνεχείς οι περιπτώσεις στις οποίες κλήθηκαν αυτές να αντιμετωπίσουν σωρεία αρνητικών μέτρων κατά του δικηγορικού λειτουργήματος και αλλεπάλληλες νομοθετικές ρυθμίσεις που περιόρισαν την οικονομική και επαγγελματική αυτοτέλεια των δικηγόρων, με αποκορύφωμα το νέο Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας αλλά και το νέο ασφαλιστικό νόμο. Παρά ταύτα θεωρώ πως μέσα σε ένα απόλυτα αρνητικό κλίμα το Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου Δράμας προσπάθησε, αγωνίστηκε προκειμένου να επιτύχει τους, κατά το δυνατόν, στόχους του. Ο εξορθολογισμός των δαπανών του Δικηγορικού Συλλόγου Δράμας, με την ταυτόχρονη εξοικονόμηση χρημάτων που αυτός συναπάγεται, η συστηματική προσπάθεια διατήρησης ακόμη και αύξησης σε κάποιες περιπτώσεις, του εισοδήματος των μελών μας, ο εκσυγχρονισμός και η αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχει ο Σύλλογος στα μέλη του και στους πολίτες, η συνεχής και αγωνιστική παρουσία του στα τεκταινόμενα της πόλης και του νομού με άποψη και θέση ήταν και είναι γεγονότα αδιαμφισβήτητα.

- Καλή χρονιά σας εύχομαι. Κλείνοντας τι θα θέλατε να προσθέσετε;

Οι προοπτικές μέσα στο οικονομικό περιβάλλον που ζούμε δεν είναι βέβαια ευοίωνες, έχουμε αποδείξει όμως ότι οι δικηγόροι ξέρουν να μάχονται και να υπερασπίζονται την θέση του εγγυητή των δικαιωμάτων των πολιτών, θέση που τους έχει εμπιστευθεί η πολιτεία. Με αυτά τα δεδομένα θεωρώ πως και το νέο έτος που μόλις ξεκίνησε θα καταφέρουμε, όχι εύκολα βέβαια, να ανταπεξέλθουμε στα κελεύσματα των καιρών και να υπερασπίσουμε τα δικαιώματα τόσο των συναδέλφων μας όσο και των πολιτών. Καλή χρονιά σε όλους τους συμπολίτες μας, εύχομαι το 2017 να αποτελέσει την αφετηρία για την αντιστροφή της πορείας προς την ανάκαμψη και τη πραγμάτωση των ελπίδων και των προσδοκιών όλων μας.